...

صفحه سوالات متداول

سوالات متداول بپرسید

سوالات متداول ثبت شرکت، پرسش هایی هستند که ذهن اغلب شرکا، سهام داران و نیز موسسان شرکت های نوبنیاد را به خود مشغول کرده است. در خصوص ثبت شرکت و راه اندازی کسب و کار شراکتی، شاید ابهامات زیادی وجود داشته باشد که به راهنمایی هایی بیشتر از راهنمای گام به گام ثبت شرکت، نیاز باشد. در بخش سوالات متداول ثبت شرکت به آنها می پردازیم.

در خصوص شرایط سنی ثبت شرکت باید بگوییم، از آنجا که این یک مقوله قانونی و حقوقی است، طبق آنچه در مورد یک شخص حقیقی که دارای مجوز انجام اختیارات قانونی و مالی است، بیان شده است. سن ۱۸ سال، حداقل سن قانونی برای انجام امور حقوقی مستقل بوده و این شامل ثبت شرکت نیز می باشد. در عقد و قراردادهای شرکت نیز، مانند تمام قراردادهای قانونی، ملزوم به رعایت کلیه شرایط عمومی مربوط به معامله و عقود رسمی است.
حداقل سن هجده سال، صحت و سلامت عقلی، اهلیت، قصد و رضایت فرد از جمله این شرایط عمومی برای احراز صلاحیت افرادی است که برای ثبت شرکت و به عنوان هیئت مدیره و سهامداران، معرفی شده اند.

یکی از سوالات متداول ثبت شرکت که در قدم های اول تاسیس یک شرکت، دغدغه اصلی محسوب می شود، سرمایه اولیه است. در مورد سرمایه اولیه برای تاسیس شرکت، باید گفت که حداقل سرمایه برای ثبت شرکت بر اساس نوع شرکت، متفاوت است. مثلا برای شرکت های سهامی خاص به حداقل سرمایه اولیه به مقدار صد هزار تومان (یک میلیون ریال) نیاز است. برخی شرکت ها نیز برای ثبت نیازی به حداقل سرمایه اولیه ندارند. مثلا شرکت نسبی و یا شرکت تعاونی، برای ثبت، سقف مشخصی برای حداقل سرمایه اولیه ندارد. یا مثلا سرمایه اولیه برای ثبت شرکت با سهامی عام نباید از پانصد هزار تومان کمتر باشد.
شرکت با سرمایه محدود نیازی به مقدار مشخص سرمایه اولیه ندارد. شرکت های تضامنی، مختلط سهامی و غیر سهامی نیز به سرمایه اولیه مشخصی نیاز ندارند و تنها سرمایه لازم برای راه اندازی امکانات اولیه آنها، به هر میزان که نیاز باشد طبق سهم و صلاحدید شرکا، کافی است.

یکی از قوانین ثبت شرکت ها این است که شرکت مد نظر حتما باید در مکانی با آدرس مشخص، ثبت شود. البته در ابتدای کار هنگام ثبت شرکت می توان از آدرس منزل مسکونی استفاده نمود. حتی کار را آغاز کرد، اما در زمان تشکیل پرونده، باید یک آدرس تجاری برای مکان شرکت، معرفی کرد. البته لازم به ذکر است که این آدرس می تواند یک ملک اجاره ای و یا یک دفتر کار کوچک باشد.

در میان سوالات متداول ثبت شرکت، در خصوص مرحله چاپ آگهی در روزنامه رسمی، مربوط به تفاوت میان این نوع روزنامه با روزنامه کثیرالانتشار است. چاپ در روزنامه های رسمی و روزنامه های کثیرالانتشار یکی از مراحل ثبت شرکت است. اما لازم به ذکر است که روزنامه رسمی با روزنامه کثیرالانتشار فرق دارد. روزنامه رسمی یک شرکت سهامی تحت نظارت و تایید قوه قضاییه بوده و تعریف حقوقی مشخصی دارد. اما روزنامه کثیر الانتشار، تمام روزنامه های معروف و با تیراژ بالای کشور است که برای مردم شناخته شده است. آگهی شروع به کار شرکت ها و دعوت نامه های عمومی در آن چاپ می شود تا به اطلاع عموم برسد. البته اگر آگهی های مربوط به موارد حقوقی و خاص شرکت، مانند مسائل مربوط به مدیر عامل و هیئت مدیره باشد، باید در روزنامه رسمی، چاپ شود.

اگر این سوال را جز اصلی ترین سوالات متداول ثبت شرکت بدانیم، کم بی راه نیست. در صورتی که پس از ثبت شرکت، یکی از شرکا فوت کند، تاثیری در فعالیت و ادامه روند کار های شرکت ندارد. در مورد شرکت های تعاونی و یا شرکت های سهامی عام که سهام داران به تعداد زیاد هستند، سهام او به وارث منتقل شده و طبق قواعد ارث و میراث، میان آنها تقسیم می گردد. علاوه بر سهام، در صورتی که یکی از اشخاص هیئت مدیره و شرکای اصلی باشد، تمام حق و حقوق و مسئولیت های او مانند حق امضا و نیز به همراه سهامش و به قائم مقام متوفی تعلق می گیرد.

این نیز یکی از مهم ترین سوالات متداول ثبت شرکت است که باید از همان ابتدا، مشخص و واضح گردد. سهام داران شرکت ها، بقدر سهامی که دارند، سود می برند و به همین میزان نیز، در ضرر و زیان و سایر مسئولیت های شرکت شریک هستند. علاوه بر این یکی از حقوق مهمی که به مدیران و سهام داران، تعلق می گیرد، حق رای و شراکت در تصمیمات هیئت مدیره است.
حق رای و میزان تاثیر نظر سهام داران در امور و تصمیم گیری های شرکت به اندازه سهامی که دارند می باشد. بنابراین اگر سهام یکی از سهام داران از مجموع سهم های دیگر شرکا بیشتر باشد، نظر او و حضور و رضایتش برای تصمیم گیری ها ضرورت است. در غیر اینصورت، تاثیر رای و نظر او به قدر سهامش موثر خواهد بود.

برای تعیین نوع شرکت، باید با آگاهی از شرایط و محدوده مسئولیت های هر یک از انواع شرکت ها و نیز بر اساس شرایط و امکانات خویش و اهداف و برنامه هایی که از تاسیس و ثبت شرکت، در نظر داریم، گزینه مناسب را انتخاب نماییم. تعداد شرکا، وجه اولیه جهات حداقل سرمایه و… از جمله عواملی هستند که برای انتخاب نوع شرکتی که ثبت می کنیم باید در نظر بگیریم.

برای مثال با توجه به اینکه برای ثبت شرکت سهامی خاص، تعداد وجود سه تا پنج نفر شریک، الزامی بوده و تامین تمام هزینه های شرکت به عهده موسسان آن است. حداقل سرمایه لازم، ۱۰۰ هزار تومان است. به همین دلیل ثبت این نوع شرکت نسبت به بقیه انواع شرکت، سخت تر است. اما شرکت با سرمایه محدود برای تاسیس و ثبت یک شرکتی که با شراکت میان دو نفر با سرمایه اولیه محدود تاسیس می شود و مسئولیت هر یک از شرکا به میزان سرمایه اولیه اش است، یکی از بهترین و آسان ترین انواع شرکت ها برای شروع کارهای نوپا در قوانین ثبت شرکت است.

درخواست مشاوره رایگان

logo 3 1
2
3
4
5
6
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.