...

خدمات ما :

هلدینگ آینده با بیش ازده سال تجربه مدیریتی و توان فنی متخصصان خود به شما کمک میکند تا کلیه امور ثبتی ، اداری، حقوقی ، و مالی خود را به آسانی و از هر کجا پیگیری کنید . ما معتقدیم انرژی یک مدیر میبایست صرف تفکر و ایجاد استراتژی های راهبردی برای مجموعه خود شود . بقیه امور را به ما بسپارید

Market Research 1
Market Research inactive 1

ثبت شرکت

ثبت شرکت و موسسه در مشهد ثبت بیش از

figure20 1
figure49 1

تغییرات شرکت

تغییرات شرکت همکاری با بیش از هزاران شرکت تجاری

figure20 1
figure49 1

ثبت برند

ثبت برند در مشهد ثبت بیش از هزار برند

figure21 1
figure47 1

کارت بازرگانی

برنامه ریزی سرمایه گذاری همکاری با هزاران شرکت تجاری

figure66 1

اخذ مجوز تولیدی

برنامه ریزی سرمایه گذاری همکاری با هزاران شرکت تجاری

فرآیند کار

مراحل انجام یک پروژه ثبتی در هلدینگ بین المللی آینده

icon 01 hover 1

ارسال مدارک

مدارک مربوط به ثبت و تغییرات خود را ارسال میکنید .

icon 02 hover 1

تنظیم اساسنامه یا صورتجلسات

ما اساسنامه یا صورتجلسات شما را توسط وکلای متخصصمان تنظیم میکنیم

icon 03 hover 1

پیگیری اداری

امور ثبتی شما توسط کارشناسان مجموعه پیگیری خواهد شد .

icon 04 hover 1

تحویل مدارک

آگهی ها , تصدیق ها و گواهی های ثبتی صادر شده را به شما تحویل میدیم .

cta figure1 1
cta figure2 1
  • cta-figure3
  • cta-figure4

مشاوره رایگان
برای امور حقوقی و ثبتی خود دریافت کنید.

روی دکمه مقابل کلیک کنید و یا با شماره تماس های ما تماس حاصل فرمایید. کارشناسان ما همیشه آماده مشاوره به شما هستند .
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.