...

شرکت مسئولیت محدود چیست ؟

شرکت مسئولیت محدود چیست ؟

شرکت با مسئولیت محدود چیست ؟

شرکت با مسئولیت محدود،رایج ترین شرکت های بازرگانی در کشور ما می باشد و عمدتاَ بین اعضای یک خانواده یا افراد فامیل و یا دوستان و آشنایان تشکیل می گردد.به موجب ماده ۹۴ قانون تجارت،شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام و یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت می باشد.ضمناَ برای میزان سرمایه شرکت با مسئولیت محدود هیچ حداقل مبلغی تعیین نشده است.

ویژگی های شرکت با مسئولیت محدود:

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی موضوعاَ تجاری است و به عبارت دیگر،موضوع فعالیت آن نمی تواند چیزی جز امور تجاری باشد(ماده ۹۴ قانون تجارت)از این نظر،شرکت با مسئولیت محدود با شرکت سهامی متفاوت است.چه شرکت سهامی می تواند برای امور تجاری یا غیر تجاری تشکیل شود و به اصطلاح یک شرکت شکلاَ تجاری است(ماده ۲ لایحه قانونی ۱۳۴۷)
به جز این ویژگی که شرکت سهامی را از دیگر شرکت های تجاری متمایز می کند،شرکت با مسئولیت محدود هم به شرکت های سرمایه نزدیک می شود و هم به شرکت های اشخاص.

اعضای شرکت با مسئولیت محدود

با توجه به نقش حیاتی مدیر و یا هیئت مدیره محدودیت‌هایی در انتخاب اعضای هیئت مدیره براساس دستور قانون‌گذار گذاشته شده است. به این محدودیت‌ها به صورت مستقیم در قانون اشاره شده است.

این افراد با توجه به قانون اجازه ورود به عنوان اعضای هیئت مدیره را ندارند:

  • افرادی که ورشکسته شده‌اند و یا برای آن‌ها مراحل صدور حکم ورشکستگی شروع شده است.
  • هر فردی که بخاطر مرتکب شدن جرم یا جنایت از حقوق اجتماعی منع شده باشد.

 نحوه نام گذاری شرکت با مسئولیت محدود به چه صورت است؟

نحوه نام گذاری شرکت با مسئولیت محدود به این صورت بوده که در نام شرکت حتما باید عبارت با مسئولیت محدود ذکر شود و نام هیچ یک از شرکای شرکت با مسئولیت محدود نباید در نام شرکت قید شود و برای اطلاع از جزییات متن مقاله را مطالعه نمایید.

درخواست آنلاین ثبت شرکت

تفاوت شرکت مسئولیت محدود با شرکت سهامی

۱) تفاوت تعداد اعضاء و سرمایه شرکت

در شرکت‌های مسئولیت محدود برای تاسیس حداقل نیازمند دو نفر می‌باشد. ولی شرکت سهامی خاص نیازمند داشتن سه سهامدار برای تاسیس است.
در رابطه با سرمایه دو شرکت باید به در دو بخش مجزا توضیح ارائه داد

  • سرمایه اولیه در شرکت مسئولیت محدود صرفا در اساسنامه شرکت قید می‌شود، و نیازی به افتتاح حساب و واریز وجه نیست.
  • در شرکت سهامی خاص سهامداران موظفند حداقل تا ۳۵ درصد سرمایه اولیه شرکت را در حسابی به نام شرکت تودیع کرده و گواهی آن را به هنگام تشکیل ارائه دهند. و مابقی سرمایه، یعنی ۶۵ درصد باقیمانده در تعهد سهامداران است.
۲) تقاوت انتخاب بازرس در دو شرکت

 انتخاب بازرس اصلی و همچنین بازرس علی‌البدل از نکات الزامی در شرکت سهامی خاصل است در صورتی‌که در شرکت‌های مسئولیت محدود اجباری برای انتخاب بازرس وجود ندارد.

۳) شرایط منسوب به هیأت مدیره و اختیارات

در شرکت‌های مسئولیت محدود محدودیتی برای مدت مدیرت مدیران وجود ندارد. و اعضای شرکت می‌توانند مدت زمانی محدود یا نامحدود برای مدیران تعیین کنند.
ولی برعکس شرکت مسئولیت محدود این مسئله در شرکت سهامی خاص صادق نیست و حداکثر مدیریت مدیران در این‌گونه شرکت‌ها دوسال است.

در شرکت مسئولیت محدود می‌توان مدیران را از میان شرکاء یا از خارج شرکت انتخاب کرد.
ولی در شرکت‌های سهامی خاص باید مدیران از میان سهامداران شرکت باشد.
در صورتی که مدیر از میان سهامداران نباشد باید اقدام به انتخاب تعداد و سهام وثیقه ای که در اساسنامه معین شده را تهیه و به صندوق شرکت تسلیم کند.

اقدام به تشکیل مجمع عمومی در شرکت مسئولیت محدود به مراتب مشکلات بیشتری نسبت به شرکت سهامی خاص دارد، و باید به این نکته اذعان داشت که تشکیل مجمع عمومی در شرکت سهامی خاصل بسیار ساده تر است.

۴) شرایط تقسیم سود و زیان شرکت

سرمایه موجود در شرکت با مسئولیت محدود به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی‌شود.  و شرکاء صرفا تا میزان سرمایه خود در شرکت مذکور مسئول قروض و تعهدات هستند.

نحوه تقسیم سود  در شرکت‌های مسئولیت محدود به نسبت میزان سهم الشرکه شرکاء خواهد بود.
البته این امکان وجود دارد که شرکا می توانند در اساسنامه ترتیب دیگری برای تقسیم سود در نظر بگیرند اما در شرکت سهامی خاص سود الزاما به نسبت تعداد در سهام شرکا تقسیم می گردد. ولی در هر صورت اتخاذ روش دیگری برای این نوع کار امکانپذیر نیست.

۵) تفاوت نحوه نقل و انتقال در دو شرکت مسئولیت محدود و سهامی

واگذاری سهام در شرکت‌های با مسئولیت محدود با توافق سه چهارم شرکاء و پس از ثبت آن در دفتر خانه اسناد رسمی صورت می‌گیرد.
در صورتی که  این امر در شرکت های سهامی به شکل نقل و انتقال عادی سهام انجام می گیرد.

نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت‌های با مسئولیت محدود تنها از روش تشکیل مجمع عمومی  امکان پذیر است.

شرکت سهامی خاص برای نقل و انتقال سهام ابتدا واگذار کنندگان سهام و گیرندگان سهام به اداره دارایی مربوط به حوزه مالیاتی مربوط به شرکت مراجعه می‌کنند و پس از اخذ گواهی ۴%مالیات نقل و انتقال سهام از طریق تشکیل مجمع به همراه گواهی نقل و انتقال دریافت شده  از دارایی کار خود را به انجام می رسانند.

تقویم سهم الشرکه غیر نقدی در شرکت با مسئولیت محدود توسط شرکاء صورت می‌پذیرد.  .شرکاء در این خصوص دارای مسئولیت می‌باشند.

 

مرحله: ۰۱
process 1

ارسال مدارک هویتی

برای شروع فرایند ثبت شرکت توسط ثبت آینده ابتدا مدارک مورد نیاز ره به کارشناسان ما در ثبت آینده تحویل دهید .

arrow image
مرحله: ۰۲
process 2

انجام امور ثبتی توسط ما

همکاران ما فرایند ثبت شرکت را انجام و تا حصول نتیجه و صدور آگهی ثبتی امور را پیگیری خواهند کرد .

arrow image
مرحله: ۰۳
process 3

صدور آگهی شرکت و شماره ثبت

در انتها کارشناسان ما آگهی تاسیس شرکت و اساسنامه ممهور به مهر اداره ثبت شرکت ها را تقدیمتان خواهند کرد.

arrow image

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo 3 1
2
3
4
5
6
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.